Coronaregels

Beste sportliefhebbers.

Na de zomervakantie willen wij jullie weer zoveel als mogelijk aan het sporten krijgen. Echter dienen wij zowel in de sporthallen als in zwembad de Roerdomp nog steeds rekening te houden met de richtlijnen die zijn opgesteld op advies van RIVM, de regering en de betreffende sportbonden.

Jullie kunnen dus weer komen sporten volgens het definitieve rooster dat jullie al ontvangen hebben. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.

Met de volgende zaken dienen jullie echter wel rekening te houden:

Algemene regels voor iedereen

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van

de GGD

 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
  • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen)
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
  • Was voorafgaand aan en na het sportbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
  • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen.

Afstandsregels

Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;

 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;

Registratie

Elke vereniging dient bij te houden welke personen op welk tijdstip aanwezig is. Dit betreft de sporters zelf, ouders/verzorgers en publiek. Kortom iedereen.  Deze registratie is de verantwoordelijkheid van de vereniging en dient ten minste 4 weken bewaard te blijven. De reden hiervan is dat bij mogelijke besmettingen snel achterhaald kan worden wie van uw leden op welk moment aanwezig is geweest.

Toegang:

Zorg ervoor dat sporters en toeschouwers maximaal 10 minuten voor het begin van uw huurperiode aanwezig zijn. Informeer hen dat ze niet eerder mogen komen.

Douchen en toiletgebruik:

De douches en toiletten zijn gewoon geopend. Wij willen de verenigingen echter vragen om er zo min mogelijk gebruik van te maken. Indien sporters toch gebruik willen maken van de douches, zorg er dan voor dat dit zo kort mogelijk is en dat de afstandsregel in stand blijft.

Toeschouwers:

Toeschouwers in het zwembad en bij de sporthallen dienen ten alle tijden te zitten. Hierbij is de 1,5 meter maatregel van toepassing.

Om deze reden is er maar een zeer beperkt aantal toeschouwers mogelijk. Komende week zullen de tribunes hierop ingericht gaan worden. Er zal dus op de tribune aangegeven worden welke stoelen wel en niet gebruikt kunnen worden. Na deze inrichting weten we dan hoeveel toeschouwers er binnen kunnen.

Zwemverenigingen:

De lockers in het zwembad blijven nog buiten gebruik. Laat dus de leden hun spullen in een tas meenemen naar de zwemzaal, zoals dit ook voor de zomervakantie gedaan werd. De leden van de zwemverenigingen dienen zich om te kleden in de grote gemeenschappelijke lokalen. Uitzondering is RZ op dinsdag om 18.00 uur. Vanwege de drukte op dat moment in de schoollokalen dienen de leden hier om te kleden bij de wisselcabines van het recreatiebad (rechterkant) en na de zwemles in de gemeenschappelijke lokalen.

Laten we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven sporten en vooral blijf gezond!

gemeente Roermond