Nieuws

De 1e donderdagavond training is op 30 augustus. Aanvang 20.45 uur in Sportcentrum Swalmen

Indeling seizoen 2018/2019 bekend, zie teampagina’s of de voetbal.nl app. Porgramma’s volgen 17-aug.

Wijzigingen in teamnummers:
Tornado 1 wordt Tornado 2
Tornado 2 wordt Tornado 1
Tornado 5 wordt Tornado 3
Tornado 4 wordt Tornado 5
Nieuw team wordt Tornado 4

AVG in werking
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Dit betekent dat vanaf 25 mei 2018 ook voetbalverenigingen te maken hebben met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.
Voorop staat voor ZVV Tornado dat persoonlijke gegevens enkel en alleen worden gebruikt voor de ledenadministratie, de betaling van de contributie en het informeren van leden over ontwikkelingen binnen de club. Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met derden, met uitzondering van de KNVB. Als spelend lid van ZVV Tornado ben je immers ook automatisch bondslid van de KNVB.
Mocht iemand willen weten welke informatie is vastgelegd over hem of haar in onze ledenadministratie dan kan die worden opgevraagd via mailadres zvvtornado@home.nl Ook indien informatie op de website staat waarvoor geen toestemming is gegeven (bijvoorbeeld fotomateriaal) dan kan dit worden aangegeven op het betreffende e-mailadres.
De privacy verklaring geeft aan hoe ZVV Tornado omgaat met jouw gegevens en waar ze voor worden gebruikt, deze is te vinden onder het kopje “algemeen”.

Met sportieve groet
Bestuur ZVV Tornado