Nieuws en uitslagen

Onderstaand de laatste stand van zaken na de persconferentie van 23 februari.

Zaalvoetbal
Voor de categorie B senioren waaronder onze teams vallen, wordt de competitie niet meer hervat. Voor de categorie A is er nog wel de mogelijkheid om de competitie te hervatten.

  • Voor de categorie A senioren geldt dat we de routekaart volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
  • Alle teams uit de categorie B stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op de volgende Website lees je nadere info.  www.knvb.nl/regiocup

Zo gauw er meer duidelijkheid is zal verdere info volgen via de teamvertegenwoordigers.